Archive for oktober, 2010

okt 15 2010

Woudtse boter.

Published by under Geschiedenis

Woudtse boter

Tijdens mijn tochten langs handelaren in oude bouwmaterialen kwamen we ook langs Jan Holtkamp van Gaech Antiek  in Schipluiden. Samen met hem kwam ik weer bij Ron en Thea in Leiden terecht. Zij hebben midden in de stad het pelgrimsmuseum en een antiekwinkel. Zij hadden voor mij een heleboel delftsblauwe tegels waardoor ik de schouw kon vullen.

Jan kwam voor mij met een deel van een boekje uit de 17de eeuw waarin ’t Woudt beschreven stond. Op de tekening staat de kerk maar ook onze boerderij. Met daaronder de volgende tekst:

” Het Wout (inderdaad  met alleen een t op het eind), dat menig voorrecht heeft, Verkreeg ook van Natuur  de Schoonste en vetfte velden, Waardoor ’t zyn’ naam met lof hoort melden, Daar ’t keur van lekkre boter geeft.”

In het stuk wordt onder het  kopje voorrechten ook geschreven over Aêm van der Burgh waarvan we weten dat hij op de Hofwoning gewoond heeft.

“De  Woudenaars bezitten het eerfte deezer voorrechten, naamlijk de vrije beroeping van den Predikant, ter oorzake van het boven, aangeroerde geval van Aêm van den Burgh, met zijne zwaalf zoonen: welk wij op deeze wijze verhaald vinden: “Deeze, een welgefteld bouman, Aêm van den Burg genaamd, in ’t Woud woonachtig, reed met twaalf zoonen, ieder wèl uitgedost, te paard, éénen der Graven van Holland te gemoet, en bood hem zijne zoonen an: hierop vroeg hem de Graaf, wat voor recht hij begeerde voor zijn Dorp? De oude Aêm gaf ten antwoord: Geen, dan dat wij onzen eigen Pastoor vrij mogen verkiezen: dit werd hem toegeftaan, en, uit krachte van dit voorrecht, wordt thans de Predikant in ’t Woud nog beroepen door alle de Mansledemaaten, zonder dat er eenige handopening, of goedkeuring noodig is. “

Onder het kopje bezigheden staat:

“Zijn op ’t Woud eenig en alleen de landbouw, welke in tusfchen bijzonder voordeelig is: er wordt van de allerbeste boter van geheel Delfland gemaakt, van welke jaarlijks voor verfcheide duizende guldens, niet alleen binnen ‘sLands, maar zelfs naar buiten verzonden wordt; doch andere handwerken of neeringen worden hier niet geoefend, moetende de bewooners van ’t Wout (nu weer met t!) zig, om het geen zij daarvan nodig hebben, naar elders begeeven. “

Dus als we  op de boerderij straks een streekgebonden product zouden willen verkopen zou dat Woudtse (dt!) boter moeten zijn. Maar ja voorlopig hebben we andere ambities.

5 responses so far

okt 15 2010

Ondertussen…..

Published by under Uncategorized

Hannah en Babette

…hebben we even geproefd van hoe het zou zijn als wij op de boerderij zouden wonen.  Op een willekeurige zondagmiddag hadden we een heleboel bezoek over de vloer (het gras) allemaal mensen die zomaar even langs kwamen. Terwijl de papa’s en de mama’s in de boomgard aan de lange tafel zaten te kletsen speelden de kinderen her en der rondom de boerderij. Er werden hutten gebouwd, over slootjes gesprongen en op de trampoline gesprongen. Helemaal geweldig!! Daar waren we het alle vier over eens. Zo hadden we ons dat voorgesteld.

No responses yet

okt 15 2010

Wat zit daar nou boven op het dak?

Published by under Restauratie,Uncategorized

Zwarte piet?

Nu de  herfststormen er weer aankomen was het de hoogste tijd dat de bliksemafleiding geregeld zou worden. Op zich niet de meest fraaie toevoeging aan ons huis maar volgens ons wel een hele verstandige (en dat vindt onze verzekeraar ook.) Hiervoor moesten de monteurs het dak op. Ze zouden het zeker goed doen als zwarte piet. Ze zijn nog niet helemaal klaar maar het begin is er.

No responses yet

okt 15 2010

Facelift voor het zomerhuis.

Published by under Restauratie

De opgeknapte gevel

Ook buiten gaat het werk gewoon door. Omdat veel voegen rondom het zomerhuis uitgespoeld waren hebben we het hele zomerhuis opnieuw laten voegen. Het huis ziet er weer als nieuw uit. Voor diegenene die dat jammer vinden omdat het dan niet meer zo oud lijkt heb geduld, na de winter ziet het er lang niet zo keuring meer uit. Er is een hoop discussie om geweest maar het resultaat is er dan ook naar.

No responses yet

Next »