Archive for the 'Geschiedenis' Category

okt 15 2010

Woudtse boter.

Published by under Geschiedenis

Woudtse boter

Tijdens mijn tochten langs handelaren in oude bouwmaterialen kwamen we ook langs Jan Holtkamp van Gaech Antiek  in Schipluiden. Samen met hem kwam ik weer bij Ron en Thea in Leiden terecht. Zij hebben midden in de stad het pelgrimsmuseum en een antiekwinkel. Zij hadden voor mij een heleboel delftsblauwe tegels waardoor ik de schouw kon vullen.

Jan kwam voor mij met een deel van een boekje uit de 17de eeuw waarin ’t Woudt beschreven stond. Op de tekening staat de kerk maar ook onze boerderij. Met daaronder de volgende tekst:

” Het Wout (inderdaad  met alleen een t op het eind), dat menig voorrecht heeft, Verkreeg ook van Natuur  de Schoonste en vetfte velden, Waardoor ’t zyn’ naam met lof hoort melden, Daar ’t keur van lekkre boter geeft.”

In het stuk wordt onder het  kopje voorrechten ook geschreven over Aêm van der Burgh waarvan we weten dat hij op de Hofwoning gewoond heeft.

“De  Woudenaars bezitten het eerfte deezer voorrechten, naamlijk de vrije beroeping van den Predikant, ter oorzake van het boven, aangeroerde geval van Aêm van den Burgh, met zijne zwaalf zoonen: welk wij op deeze wijze verhaald vinden: “Deeze, een welgefteld bouman, Aêm van den Burg genaamd, in ’t Woud woonachtig, reed met twaalf zoonen, ieder wèl uitgedost, te paard, éénen der Graven van Holland te gemoet, en bood hem zijne zoonen an: hierop vroeg hem de Graaf, wat voor recht hij begeerde voor zijn Dorp? De oude Aêm gaf ten antwoord: Geen, dan dat wij onzen eigen Pastoor vrij mogen verkiezen: dit werd hem toegeftaan, en, uit krachte van dit voorrecht, wordt thans de Predikant in ’t Woud nog beroepen door alle de Mansledemaaten, zonder dat er eenige handopening, of goedkeuring noodig is. “

Onder het kopje bezigheden staat:

“Zijn op ’t Woud eenig en alleen de landbouw, welke in tusfchen bijzonder voordeelig is: er wordt van de allerbeste boter van geheel Delfland gemaakt, van welke jaarlijks voor verfcheide duizende guldens, niet alleen binnen ‘sLands, maar zelfs naar buiten verzonden wordt; doch andere handwerken of neeringen worden hier niet geoefend, moetende de bewooners van ’t Wout (nu weer met t!) zig, om het geen zij daarvan nodig hebben, naar elders begeeven. “

Dus als we  op de boerderij straks een streekgebonden product zouden willen verkopen zou dat Woudtse (dt!) boter moeten zijn. Maar ja voorlopig hebben we andere ambities.

5 responses so far

apr 28 2010

Oude deur gevonden.

Published by under Geschiedenis,Restauratie

De oude deur.

Jullie zullen wel denken, “gebeurt er daar nog wat”. Nou absoluut!

Onlangs zijn ze begonnen met het weghalen van het oude stucwerk wat vervangen moet worden. Hierbij kwamen de laatste geheimen van de woning aan het licht. Zo kwam een oude deur naar de woonkamer weer tevoorschijn waar Mennie van Woerden (oud bewoonster van de Hofwoning) het bij haar bezoek over had. Ook kwam de oude tussendeur tussen het zomerhuis de de boerderij weer tevoorschijn. Deze doorgang gaan wij straks weer gebruiken.

Daarnaast kwamen er natuurlijk ook weer een heleboek scheuren tevoorschijn en daarmee dus ook weer een heleboel werk.

2 responses so far

nov 30 2009

Nog meer sporen uit de geschiedenis.

Published by under Geschiedenis

Nu we het riet van het dak gehaald hebben en het zonlicht vrij toegang heeft zijn we, naast slechte sporen ook ander dingen tegengekomen. Op sommige spanten bleek een hele administratie bijgehouden te zijn. Allerlei mensen hebben hun naam, data en aantallen van iets achtergelaten. Ze zijn niet erg goed leesbaar maar daardoor des te spannender. Heeft iemand een idee wat hiermee bedoeld wordt. We horen het graag.

Wie liet hier zijn sporen achter?

No responses yet

nov 25 2009

Wat hebben we hier?

Published by under Geschiedenis

Omdat we onder ons huis overal geïsoleerde vloeren aan willen leggen, graven we overal onder de bestaande vloeren. Naast kinderen die een dagje voor archeoloog kinden spelen zijn ook de echte archeologen op bezoek geweest. Onder aanvoering van Epko Bult zijn zij tijdens de bouwvak in de stal aan het zoeken geweest naar sporen van eerder bebouwing. Een eerdere stal bleek een andere vorm gehad te hebben. Wat ze gevonden hebben heeft geleid tot een plattegrond. Deze sporen gaan wij straks in onze afwerkvloer terug laten komen. Dan kan iedereen ze zien zonder vieze schoenen te krijgen. Niet gek toch?

 

Archeologische vondsten

Niet alleen de archeologen hebben van alles ontdekt. De aannemer die aan het graven was in de kelder heeft in en rondom de kelder 3 waterputten gevonden, alle drie ronde gemetselde putten van zo’n 5 meter diep. Bovenop zat een ronde gemetselde kop met een gat erin waar de pomp vloeger doorheen stak. Alle drie hadden ze er ook een vloertje naast. Twee van de drie gaan we later terug laten komen. Dus mocht er iemand nog een oude pomp hebben dan houden we ons warm aanbevolen. De derde put  zit onder de vloer van de badkamer als we die terug laten komen is de constructie niet stevig genoeg, die hebben we afgedekt en zien we helaas niet meer terug. Wie weet komt een volgende generatie hem nog een keer tegen.

Put nummer drie

No responses yet

Next »